На какви цени се срещат тестове с детектор на лъжата?

Около 500 г. пр. Хр. в Индия съществувал следният остроумен „детектор на лъжата“. Знаело се, че заподозрените биват карани да влязат в тъмно помещение и да дърпат едно магаре за опашката. Тънкостта се състояла в това, че опашката била натрита със сажди, така че хората излизали с черна ръка. И който излизал с чиста ръка – той бил лъжецът, очевидно защото знаел за насаждената опашка и го е било страх да хване магарето.

Тези идеи започнали да се претворяват машинно от началото на ХХ век, главно в САЩ. Експериментален апарат за проследяване промените на кръвното движение в процес на разпит бил разработен още през Първата световна война. През 1921 г. младият химик Джон Ларсън изработил първия „полиграф-детектор“, който добавял към дотогавашните елементи на анализа и измерение на дихателния ритъм. През 30-те г. възможностите на уреда на Ларсон се разширили и с отчитане на електропроводимостта на кожата. В такъв вид машината без особени промени доживяла до наши дни, намирайки приложение в специалните служби, следствените органи и в частния сектор – при набирането на нови кадри или проверка на лоялността на настоящите. Този метод на проверка става особено популярен в САЩ. Използва се от Тайните служби и американската полиция. А в някои американски щати, Япония и Китай резултатите от детектора на лъжата служат за пълноправно доказателство в съда.

От началото на 21-ви век психофизиологичният тест с полиграф започва да се използва и в България, но и до ден днешен той няма доказателствена стойност в съда. Въпреки този факт се опира до такова изследване в много криминални случаи за разпит на свидетели и заподозрени.

Център за психофизиологично изследване „Детектор на лъжата“ има опит в криминалните разследвания и екипът е провел доста полиграфски тестове със свидетели и заподозрени. В 97% от случаите подложените лица казват истината. Посетете техния официален уеб сайт само с един клик на Детекторналъжата.org и вижте на колко ниски цени се предлагат тези услуги.

На какви цени се срещат тестове с детектор на лъжата?

А знаете ли, че не само в криминалистиката се използва детекторът на лъжата? Днес е особено популярен и при двойки и семейства. Когато имате съмнения, че интимният ви партньор ви изневерява или когато подозирате, че съпругът ви има проблеми с хазарта, или когато се опасявате, че подрастващото ви дете има зависимост към наркотици. В такива неприятни ситуации детекторът се оказва доста адекватно решение за справяне с проблема. Разбира се, изследваното лице трябва първо да даде писменото си съгласие, че не прави теста против волята си. Няма възрастово ограничение за такъв тип изследване. Единственото условие е, човекът е да е в отлично психическо и физическо здраве и да разбира въпросите, които ще му се зададат по време на теста. Точно поради тази причина, за да се избегна риска от неразбиране на някой въпрос и повторно осъществяване на теста, човекът се запознава предварително с въпросника.

В екипа на „Детектор на лъжата“ работят най-големите професионалисти в България в тази област. Те са преминали през обучения и квалификации, отговарящи на американски стандарти и изисквания. Фирмата разполага с изключително модерна и съвременна техника, която не може да намерите на друго място. Свържете се с тях онлайн или с обаждане на 0885 600 802 или 0700 111 60.